För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Informationsmaterial

Uppdaterat material på hemsidor, nyheter vid driftsättning, driftinformation med mera.

2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess
Ladda ner

Bilagor

Kloka listan favoritordinationer TC
Ladda ner

Infektionsverktyget presentation
Ladda ner

2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess
Ladda ner

2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess
Ladda ner

Bilagor

Regler makulering e-recept
Ladda ner

Makulering eRecept LMP
Ladda ner

Doseringsöversikt, infobrev
Ladda ner

2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess
Ladda ner

Bilaga

Överkänslighetsvarning
Ladda ner

2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess
Ladda ner

2018-08-15 Skriv ut E-post