Informationsmaterial

Uppdaterat material på hemsidor, nyheter vid driftsättning, driftinformation med mera.

2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess
2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilagor

Kloka listan favoritordinationer TC
2018-03-17 Bilaga Kloka listan favoritordinationer TC

Infektionsverktyget presentation
2018-03-17 Bilaga Infektionsverktyget presentation

2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess

2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilagor

Regler makulering e-recept
Regler Makulering e-recept

Makulering eRecept LMP
2017-09-13 Bilaga, Makulering eRecept LMP

Doseringsöversikt, infobrev
2017-09-13 Bilaga, Doseringsöversikt, infobrev

2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilaga

Överkänslighetsvarning
2017-06-13 Bilaga, Överkänslighetsvarning

2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess

2018-08-15 Skriv ut