För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

TakeCare - verifieringsmiljö

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för upprätthållande av verifierings- och utbildningsdata för TakeCare

Journalsystemet/Vårdinformationssystemet TakeCare i Stockholms läns landstings driftmiljö för verifiering av ny version alternativt ny funktionalitet.

Upp till topp

Gå tillbaka

2018-04-17 Skriv ut E-post