För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

TakeCare - produktionsmiljö

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation Stöd för vårdersättning Stöd för beställningar och svar Stöd för åtkomst loggning och behörighet Stöd för patientadministration

Journalsystemet/Vårdinformationssystemet TakeCare i Stockholms läns landsting är en av de större installationerna i världen inom e-hälsoområdet. Detta avseende antal patienter, användare och funktioner som finns i systemet. Systemet är framtaget i nära samarbete med användarna.

Leverantör: CompuGroup Medical, CGM  Driftas av SLL IT.

Införandeprocess

För att säkerställa IT-systemens prestanda ska vårdgivare rapportera pågående/framtida införanden av TakeCare-funktioner eller andra funktioner som kan påverka TakeCares prestanda. Detta sker genom att vårdgivare fyller i därav avsedd blankett. Till blankettarkivet.

Support och förvaltning vårdgivarspecifikt

Danderyds Sjukhus AB 08-123 556 00
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland 0498-26 81 13
Karolinska Universitetssjukhuset 08-517 777 77
S:t Eriks Ögonsjukhus AB 08-672 32 90
08-672 32 92, Picsara-support
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 08-123 360 60
Södersjukhuset AB 08-616 13 00
Södertälje Sjukhus AB 08-550 250 90
Stiftelsen Stockholms Sjukhem 08-617 93 13
Capio 08-410 48 505
Ersta sjukhus 08-714 61 03
Aleris 08-559 105 26
Vårdbolaget TioHundra 0176-32 77 00 (knappval 1)
Privata vårdgivare (CGM)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
08-533 340 09
Privata vårdgivare (Acceptus)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
08-506 670 71

Vid ett oplanerat avbrott kontakta först och främst lokal support/förvaltning enligt ovan. Om denna inte är tillgänglig kan SF IT Servicedesk kontaktas direkt på 08-123 145 10.

Utbildning och funktionsbeskrivning

Utbildningarna i TakeCare bygger på lagar, författningar, regler och riktlinjer och är gemensamma för alla TakeCare-användare. Alla övningar ska göras i UtbildningsTakeCare (grön Ikon) .

Träna/Öva i TakeCareTräna/Öva i TakeCare

Bruksanvisning TakeCare

Funktionsbeskrivningar TakeCare (Når du även genom att trycka ned tangenten F1 när du är inne i TakeCare)

Funktionsbeskrivningar för lokala inställningar TakeCare

Läkemedelsjournalen i TakeCare

Aktiva val - journalfilter i TakeCare

Kort film om Aktiva val - journalfilter enligt patientdatalagen

Kort film om Allmän patientöversikt

Ändringshantering

Önskemål om ändringar i IT-komponenten skickas till respektive vårdgivares lokala förvaltning.

Planerade datum för kommande versioner

Version Leveransdatum Inst. i verifieringsmiljö Inst. i utbildningsmiljö Produktionssättning
19.0 2019-02-08 2019-02-12 2019-03-05 2019-03-19
19.1 2019-05-03 2019-05-14 2019-05-28 2019-06-11
19.2 2019-09-06 2019-09-17 2019-10-01 2019-10-15
19.3 2019-11-08 2019-11-12 2019-11-26 2019-12-10

Beskrivning av ovanstående leveransprocess:

Leveransdatum

  • Vårdgivarspecifika förvaltningar samt driftpart läser igenom leveransinnehållet för aktuell leverans.
  • Förvaltningsledaren i FO Vårdprocess, eHälsa, SLL, sammankallar en verifieringsgrupp där verifieringsarbetet fördelas.

Installation i verifieringsmiljö

  • Verifieringsarbetet utförs enligt den aktuella fördelningen.
  • Fel rapporteras till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
  • Vårdgivarspecifika förvaltningar rapporterar aktuellt verifieringsresultat till förvaltningsledaren i FO Vårdprocess, eHälsa, SLL.

Installation i utbildningsmiljö

  • Aktuell version finns tillgänglig i utbildningsmiljö för utbildningssyfte.

Produktionssättning

  • Utifrån verifieringsresultatet beslutar objektägare FO Vårdprocess, eHälsa, SLL i samråd med produktionssättningsrådet om aktuell version ska produktionssättas.
  • Aktuellt beslut meddelas driftpart senast 48 timmar före planerad produktionssättning.

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-08-05 Skriv ut E-post