För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Webbformulär - IT-stöd

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för patientens digitala interaktion med vården

Webbformulär är ett webbaserat verktyg för patient att rapportera i. Webbformuläret nås via ett uthopp från TakeCare, där behandlare och/eller patient utför webbaserade skattningar och fyller i formulär om till exempel hälsa och levnadsvanor.

Systemet är indelat i två applikationer:

  1. Behandlare bokar skattningar/formulär åt patienter, visar resultat från genomförda skattningar samt analyserar och journalför resultat av skattningar och ifyllda formulär, till TakeCare.
  2. Patienten loggar in och genomför skattningar eller fyller i ett formulär i samband med besök hos behandlaren alternativt genomför det i lugn och ro på distans.

En pilotundersökning har genomförts där patienten via Mina vårdkontakter ska kunna se beställda skattningar. Breddinförande pågår.

Leverantör: Gisys Driftas av SLSO

Införandeprocess

För att säkerställa IT-systemens prestanda ska vårdgivare rapportera pågående/framtida införanden av Webbformulär. Detta sker genom att vårdgivare fyller i därav avsedd blankett. Till blankettarkivet.

Utbildningsmaterial och funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivning

 

Länk till förteckning över de webbformulär som finns att tillgå idag.

Länk till förteckning över de vårdgivare som använder sig av webbformulär idag.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-06-04 Skriv ut E-post