För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Webbformulär (IT-stöd)

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för patientens digitala interaktion med vården

Webbformulär är ett webbaserat verktyg för patient att rapportera i. Webbformuläret nås via ett uthopp från TakeCare, där behandlare och/eller patient utför webbaserade skattningar och fyller i formulär om till exempel hälsa och levnadsvanor.

Systemet är indelat i två applikationer:

 1. Behandlare bokar skattningar/formulär åt patienter, visar resultat från genomförda skattningar samt analyserar och journalför resultat av skattningar och ifyllda formulär, till TakeCare.
 2. Patienten loggar in och genomför skattningar eller fyller i ett formulär i samband med besök hos behandlaren alternativt genomför det i lugn och ro på distans.

En pilotundersökning har genomförts där patienten via Mina vårdkontakter ska kunna se beställda skattningar. Breddinförande pågår.

Leverantör: Gisys Driftas av SLSO

Införandeprocess

För att säkerställa IT-systemens prestanda ska vårdgivare rapportera pågående/framtida införanden av Webbformulär. Detta sker genom att vårdgivare fyller i därav avsedd blankett. Till blankettarkivet.

Utbildningsmaterial och funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivning

Följande vårdgivare använder sig av webbformulär idag:

 • Aleris Sjukvård AB
 • Capio Artro Clinic AB
 • Capio Hjärnhälsan AB
 • Capio Maria AB
 • Capio Närsjukvård AB
 • Capio Ortopediska Huset AB
 • Capio Primärvård AB
 • Cereb AB
 • Curera Farsta AB
 • Danderyds Sjukhus AB
 • Ekerö Vårdcentral, Praktikertjänst AB
 • Ersta Diakoni
 • Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
 • Fridhemsplans Vårdcentral AB
 • Globen BUMM
 • Helsa Primärvård Sverige AB
 • Huvudsta Vårdcentral AB
 • Järvapsykiatrin, Praktikertjänst Psykiatri AB
 • Praktikertjänst AB
 • Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB
 • Prima Barn- och Vuxenpsykiatri AB
 • Roslags Näsby Husläkarmottagning AB
 • S:t Eriks Ögonsjukhus AB
 • Sickla Hälsocenter AB
 • SLL (Karolinska + SLSO)
 • Stiftelsen Vidarkliniken
 • Stockholm Kids,Praktikertjänst AB
 • Storvretens Vårdcentral AB
 • Stuvsta Vårdcentral AB
 • Södersjukhuset AB
 • Södertälje Sjukhus AB
 • Telefonplans Vårdcentral, Praktikertjänst AB
 • Täby Centrum Doktorn AB
 • Vibblaby Husläkarmottagning AB
 • Vårdcentralen Flottiljen, Praktikertjänst AB
 • Östra VC, Praktikertjänst AB

Följande webbformulär finns att tillgå idag:

 • 5-15
 • AS-18
 • ASRS-aktuell symtomnivå
 • ASRS-screening
 • ASRS-utredning
 • AUDIT
 • AUDIT-C
 • CAT
 • CGI-I, Förändring efter behandling
 • CGI-S, Sjukdomens svårighetsgrad
 • CPRS - minnesstörning
 • CPRS - minnesstörning
 • DERS-16
 • Diabetes
 • DIP-Q
 • DIVA 2.0 - Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna
 • DUDIT
 • EQ-5D-3L
 • EQ-5D-5L
 • GAD-7
 • GSRS
 • HAD
 • Hemblodtrycksmätning
 • Hälsodeklaration inför operation
 • Hälsodeklaration inför operation
 • I-PSS
 • ICS-Barn
 • ICS-Vuxen
 • KABOSS-S
 • Levnadsvanor
 • Levnadsvanor Hjärta-kärl
 • LSAS-SR
 • MADRS
 • MADRS-S
 • MDQ
 • NPI-NH
 • Obesity-related Problems scale (OP)
 • OCI-R
 • PCL-5 inledande frågor
 • PCL-5 symtomskattning
 • PCS Smärta
 • PDSS-SR
 • PHQ-9
 • PROM Allmän
 • PROM Bröstcancer
 • PSS-10
 • PSWQ
 • RAADS-14
 • RAND-36
 • RHI
 • SDQ Barn självskattning (11 år - )
 • SDQ Föräldrarskattning (4 år - )
 • SDQ-Uppföljning Barn självskattning (11 år - )
 • SDQ-Uppföljning Föräldrarskattning (4 år - )
 • SDS
 • SHAI-14
 • SNAP-IV
 • START
 • START - RISKUTVÄRDERING
 • V-RISK-10
 • WHODAS 2.0 - 12 frågor, självadministrerad
 • WHODAS 2.0 - 36 frågor, självadministrerad
 • WURS-25
 • Y-BOCS - markeringslista
 • Y-BOCS-SR
 • ÖMPSQ - Frågeformulär om smärtproblem (kortversion)

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2018-10-31 Skriv ut E-post