För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Säkerställa implementering av regelverk för behörighet och åtkomstkontroll genom exempelvis loggning

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för åtkomst loggning och behörighet

Följsamhet till Dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation, GDPR och PDL.

2019-01-30 Skriv ut E-post