För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Kodregister

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårdersättning Stöd för patientadministration

Funktion i TakeCare för till exempel vårdersättning.

2019-01-29 Skriv ut E-post