För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Systemadministration

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation Stöd för vårdersättning Stöd för beställningar och svar Stöd för patientadministration Stöd för upprätthållande av verifierings- och utbildningsdata för TakeCare

Ändringar i IT-systemen (konfigureringar) som påverkar verksamhetskomponenterna.

2019-02-05 Skriv ut E-post