För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Katastrofplan

Verksamhetskritiska system i sjukvården inom Stockholms läns landsting och Region Gotland är normalt sett mycket stabila men haverier kan trots allt inträffa.

Vid ett oplanerat avbrott kontakta i första hand:

  • Kontorstid: Lokal support/förvaltning, se support TakeCare.
  • Jourtid: SLL IT:s support på telefon 08-123 145 10. Observera att glömda lösenord, behörigheter eller frågor angående användarfunktioner inte behandlas under jourtid.

Förvaltningen har en katastrofplan som beskriver vad som ska göras vid ett större haveri och innehåller information om:

  • vem som beslutar
  • hur rapportering och information skall fungera
  • hur man metodiskt tar sig fram till vad som orsakat haveriet
  • hur det skall åtgärdas
  • hur verksamheter och lokala katastroforganisationer informeras om utveckling och prognos för återstart 
  • vem som gör vad i det efterföljande analysarbetet

Katastrofplanen uppdateras regelbundet och finns tillgänglig hos berörda funktioner hos vårdgivare, IT-avdelningar och leverantörer.

2019-05-22 Skriv ut E-post