För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Utvecklingsprojekt

Exempel på pågående nationella och regionala utvecklingsprojekt som påverkar arbetet i den gemensamma förvaltningen:

Den gemensamma förvaltningen använder bland annat tjänsten Projektplatsen för gemensam dokumentering.


2018-05-23 Skriv ut E-post