För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FP Stöd för läkemedelsprocessen

Förvaltningsprodukten utgör stöd för att rätt aktör enkelt ska få rätt information om rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle i rätt mängd, presenterad på rätt sätt och anpassad till rätt situation med rätt balans mellan kvalitet och kostnad genom:

  • följsamhet till regelverk
  • informerad patient
  • korrekt ordination
  • korrekt administrering 
  • korrekt läkemedelslista
  • dokumenterad läkemedelsförändring
  • utvärderad läkemedelsbehandling
  • statistiskt underlag

Målgrupper är patienter och vårdpersonal.

Mer information rörande förvaltningsprodukten finner du i menyn till höger.

Kontakta faktaansvarig

2017-11-01 Skriv ut E-post